Oddelenie prenosových systémov — 2

Oblasti výskumu

 • Internet & Internet vecí
  • IPv6, LoRa, IEEE 802.15.4, WiFi 6, NB-IOT, …
 • Algoritmy a princípy mobilných sietí 5G a 5G+
  • OFDM, MIMO, Polárne kódy, LDPC
 • Stochastcké polia a náhodné procesy
  • PCA analýza, Kalmanov filter
 • Softvérové rádio
  • GNU Radio, USRP, …
 • Akcelerácia a paralelizácia algoritmov fyzickej vrstvy
  • Intel MKL, nVidia CUDA, …

Medzinárodné aktivity

 • Všetky predmety sú ponúkané aj v angličtine
 • V angličtine je možné (a odporúčané) vypracovávať aj bakalárske a diplomové projekty
 • Check out the current theses offer: Theses

Medzinárodný seminár Wireless Communications

 • Od roku 2008 usporiadúvajú univerzity z troch krajín extrakurikulárny seminár prinášajúci študentom najnovšie poznatky zo sveta mobilných sietí a Internetu
 • Seminár má úroveň vedeckej konferencie a je realizovaný kompletne v angličtine
 • Organizujúce univerzity:
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave(SK), Technische Universität Wien (AT), Vysoké učení technické Brno (CZ)

Významní prednášajúci uplynulých ročníkov:

 • Erik Dahlman – senior expert at Ericsson, Sweden
 • Joachim Wehinger – senior engineering manager at Intel Corporation, Germany
 • Bernard Fleury – professor at Aalborg University, Denmark
 • Markus Rupp – professor at Institute of Telecommunications, Vienna University of Technology, Austria
 • Christoph Mecklenbräuker – professor at Institute of Telecommunications, Vienna University of Technology, Austria
 • Vladimír Bužek – Institute of Physics of the Slovak Academy of Sciences, Slovakia
 • Dave Thomas – professor of Electromagnetic Applications, Faculty of Engineering, University of Nottingham
 • Johannes Russer – Associate Professorship of Signal Processing , Technische Universität München, Germany

Participácia v medzinárodnom programe Európskej komisie COST

 • 2017 – 2019 COST Action IC 1407: Advanced characterisation and classification of radiated emissions in densely integrated technologies (ACCREDIT)
 • 2013 – 2016 COST Action IC 1104: Random Network Coding and Designs over GF(q)

Zamestnanci oddelenia

Meno
Funkcia
Pracovné zaradenie
Miestnosť