Ivan Minárik

Krátky životopis

Oblasti výskumu

rozhranie človek – stroj, rozpoznávanie reči, syntéza reči, rozpoznávanie tváre, biometria, kompresia multimédií

Vzdelanie

2004 – 2011: Telekomunikácie
Fakulta elektrotechniky a informatiky, STU v Bratislave

Vyznamenania a ocenenia

Študenti

Aktuálne vedené práce

Bakalárske práce: 10

Vedené práce v minulosti

Bakalárske práce: 19

Diplomové práce: 1

Publikácie

Iné aktivity a záujmy