Použitie progresívnych foriem vzdelávania pri príprave nových vzdelávacích programov v oblasti optických bezdrôtových technológií

Cieľom projektu je podporiť moderné metódy a formy vzdelávania na univerzitách technického zamerania (výučbové a tréningové systémy založené na internete, multimediálne vzdelávacie programy), vybudovať virtuálne laboratórium prezentujúce princípy a činnosť meracích metód prenosových parametrov optických bezdrôtových technológií a vytvoriť nové progresívne univerzitné vzdelávacie programy v špecializovanom školskom laboratóriu pre optické bezdrôtové technológie.

Kľúčové slová:

  • internetový portál
  • laboratórne merania
  • multiplatformové dištančné vzdelávanie
  • nové technológie
  • špecializované laboratórium