Fotky pracovníkov

Meno
Pracovné zaradenie
Miestnosť
Lucia HlinkováAdministratívny pracovník
Sekretariát ÚMIKT
B603
Ing. Rozália HudíkováAdministratívny pracovník
referent pre pedagogiku
B605
Ing. Maroš MichalíkExterný pracovník
Správca ústavnej siete
Meno
Pracovné zaradenie
Miestnosť
Mansi BhatnagarDoktorand
Vivek DwivediDoktorandB412
doc. Ing. Juraj Kačur, PhD.PedagógB416
Ing. Juraj LondákVýskumník
Ing. Ivan MinárikIng. Ivan MinárikVýskumníkB410
prof. Ing. Pavol Podhradský, PhD.VýskumníkB413
prof. Ing. Jaroslav Polec, PhD.Pedagóg
garant študijného programu 1. stupňa IKT
B409
prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.prof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.PedagógB414
Ing. Šimon TibenskýDoktorandB-411
Ing. Marek Vančo, PhD.VýskumníkB410
doc. Ing. Radoslav Vargic, PhD.Pedagóg
Študijný poradca pre Bc. štúdium
B415
Ing. Jaroslav VenjarskiDoktorand
Meno
Pracovné zaradenie
Miestnosť
prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.Pedagóg
Ing. Ladislav KočkovičVýskumník
doc. Ing. Martin Medvecký, PhD.Pedagóg
doc. Ing. Miloš Orgoň, PhD.Pedagóg
Meno
Pracovné zaradenie
Miestnosť