Ústav a oddelenia

O ústave

Venujeme sa všetkému, čo súvisí so spracovaním a prenosom informácií. Študenti sa u nás naučia spracovať a kódovať zvukové a obrazové signály, navrhovať a realizovať protokoly prenosu údajov na všetkých vrstvách prenosových sietí a navrhovať komplexné komunikačné infraštruktúry. Dlhodobo riešime významné medzinárodné i domáce projekty s excelentnými výsledkami.

Vedenie ústavu

IMG_1405-2_vybrana

doc. Ing. Radoslav Vargic, PhD.

vedúci Oddelenia spracovania multimédií
foto

prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.

vedúci Oddelenia prenosových systémov
foto (1)

doc. Ing. Martin Medvecký, PhD.

vedúci Oddelenia spojovacích systémov

Sekretariát

Lucia Hlinková

sekretariát ÚMIKT

Ing. Rozália Hudíková

referent pre pedagogiku

Oddelenia ústavu

Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií tvoria tri oddelenia.