Štúdium

Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií ponúka štúdium vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia.

Študijný program Informačné a komunikačné technológie

Obsah sa pripravuje
Obsah sa pripravuje