Oddelenie digitálnej infraštruktúry

Oblasti výskumu

 • Internet & Internet vecí
  • IPv6, LoRa, IEEE 802.15.4, WiFi 6, NB-IOT, …
 • Algoritmy a princípy mobilných sietí 5G a 5G+
  • OFDM, MIMO, Polárne kódy, LDPC
 • Stochastcké polia a náhodné procesy
  • PCA analýza, Kalmanov filter
 • Softvérové rádio
  • GNU Radio, USRP, …
 • Akcelerácia a paralelizácia algoritmov fyzickej vrstvy
  • Intel MKL, nVidia CUDA, …

Medzinárodné aktivity

 • Všetky predmety sú ponúkané aj v angličtine
 • V angličtine je možné (a odporúčané) vypracovávať aj bakalárske a diplomové projekty
 • Check out the current theses offer: Theses

Medzinárodný seminár Wireless Communications

 • Od roku 2008 usporiadúvajú univerzity z troch krajín extrakurikulárny seminár prinášajúci študentom najnovšie poznatky zo sveta mobilných sietí a Internetu
 • Seminár má úroveň vedeckej konferencie a je realizovaný kompletne v angličtine
 • Organizujúce univerzity:
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave(SK), Technische Universität Wien (AT), Vysoké učení technické Brno (CZ)

Významní prednášajúci uplynulých ročníkov:

 • Erik Dahlman – senior expert at Ericsson, Sweden
 • Joachim Wehinger – senior engineering manager at Intel Corporation, Germany
 • Bernard Fleury – professor at Aalborg University, Denmark
 • Markus Rupp – professor at Institute of Telecommunications, Vienna University of Technology, Austria
 • Christoph Mecklenbräuker – professor at Institute of Telecommunications, Vienna University of Technology, Austria
 • Vladimír Bužek – Institute of Physics of the Slovak Academy of Sciences, Slovakia
 • Dave Thomas – professor of Electromagnetic Applications, Faculty of Engineering, University of Nottingham
 • Johannes Russer – Associate Professorship of Signal Processing , Technische Universität München, Germany

Participácia v medzinárodnom programe Európskej komisie COST

 • 2017 – 2019 COST Action IC 1407: Advanced characterisation and classification of radiated emissions in densely integrated technologies (ACCREDIT)
 • 2013 – 2016 COST Action IC 1104: Random Network Coding and Designs over GF(q)

Zamestnanci oddelenia

Meno
Funkcia
Ďalšie funkcie
Miestnosť
doc. Ing. Kvetoslava Kotuliaková, PhD.
Pedagóg
Ing. Ladislav Divinec
Doktorand
doc. Ing. Martin Rakús, PhD.
PedagógŠtudijný poradca pre Bc. štúdiumB612
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Vedúci oddelenia
PedagógB609
doc. Ing. Rastislav Róka, PhD.
Pedagóg
Ing. Tomáš Páleník, PhD.
PedagógŠtudijný poradca pre Ing. štúdium