Laboratóriá

Oddelenie spracovania multimédií

Smart Room

Laboratórium inteligentnej miestnosti

Laboratórium Smart Room je určené na výskum a realizáciu individuálnych študentských prác v oblasti správy a riadenia inteligentnej domácnosti. V miestnosti sa študenti venujú konfigurácii a vzájomnému prepájaniu inteligentných snímačov a ovládateľných zariadení a ich prepojeniu so softvérovými riešeniami na identifikáciu, zhromažďovanie dát, riadenie prístupu a inteligentné rozhodovanie.

AR/VR Lab

Laboratórium rozšírenej a virtuálnej reality

Laboratórium vybavené zariadeniami pre výskum a vývoj aplikácií pre rozšírenú a virtuálnu realitu. Študenti môžu využiť prístroje ako HTC Vive a mnoho druhov headsetov pre AR/VR na riešenie svojich záverečných prác, tímových projektov, alebo v rámci spolupráce na inovatívnych projektoch ako je Virtuálny teleport.

Oddelenie prenosových systémov

SDRLab

Laboratórium softvérového rádia

V tomto unikátnom laboratóriu môžu študenti pracovať so softvérovým rádiom a prakticky tak konfigurovať vysielanie a prijímanie analógového i digitálneho rozhlasového signálu v rôznych rozhraniach.

 • SDR – Software-Defined Radio – implementácia modemu v softvéri

  • Na platformách Matlab alebo GNU Radio

 • USRP SDR komunikačný reťazec: 2x USRP N210 + UBX transceivers + USRP B210

 • IoT uzly: RaspberryPi, Arduino MKR WAN 1300, NB 1500, WiFi 1010, SAM21, …

 • Rôzne bezdrôtové a IoT technológie: NB-IoT, eMTC, IEEE 802.15.4, LoRa, ZigBee, WiFi, SigFox

Poďakovanie:

Toto laboratórium bolo finančne podporené Nadáciou Tatra banky v rámci grantového programu “Kvalita vzdelávania”. Podporené boli nasledujúce projekty:

 • 2019 – SDRLab 2.0 – technológie mobilných 5G sietí a IoT v pedagogike
 • 2016 – SDRLab – Vytvorenie laboratória softvérového rádia

NetLab

Laboratórium sieťových technológií

V laboratóriu sa študenti venujú praktickým riešeniam a konfigurácii sieťových zariadení a sieťových infraštruktúr.

 • Fyzické topológie – Smerovače a prepínače Cisco
 • Virtuálne topológie – Simulátory Cisco Packet Tracer a GNS3 + Oracle Virtual Box
 • Zmiešané fyzické + virtuálne topológie – Linux server cluster

OFDMLab

Laboratórium ortogonálnych frekvenčných modulácií

Najvyspelejšie laboratórium OFDM na Slovensku

SW & HW simulácie a skutočné implementácie OFDM modemov

OFDM: digitálna modulácia, ktorá je základom väčšiny komunikačných štandardov:

 • xDSL
 • 4G a 5G mobilných štandardov 3GPP
 • WiFi
 • DVB-T, DVB-H, DVB-T2

TIMS: Telecommunication Instructional Modelling System

SW Platformy: Matlab a GNU Radio

ParalleLab

Laboratórium paralelných výpočtov

CPU computing

 • Skylake X Core i7-9800X with AVX-512
 • Intel Parallel Studio XE / Intel MKL
 • Matlab Parallel Computing Toolbox

GPU computing

 • nVIDIA RTX 2080
 • CUDA development in Eclipse + nSight & Magma library

LOSS

Laboratórium optokomunikačných systémov a sietí

 • pokročilé systémy vlnovodĺžkového multiplexovania WDM v prístupových a transportných optokomunikačných sieťach
 • analýza a optimalizácia algoritmy dynamického prideľovania šírky pásma a vlnových dĺžok
 • zvýšenie efektívnosti využitia rôznych architektúr hybridných prístupových sietí PON
 • využitie systému TIMS pre optické komunikácie
 • optické pripojenie do sietí SANET, Slovak Telekom a SWAN
 • významnou súčasťou laboratória LOSS je Virtuálne laboratórium pre optické prenosové médium

TeleCommLab

Laboratórium telekomunikačných vedení

 • telekomunikačné systémy v prístupových metalických sieťach
 • využitie technológií xDSL a PLC pre metalické komunikácie
 • zvýšenie efektívnosti využitia rôznych technológií v rámci architektúru FTTx
 • analýza a špecifikácia efektívnej spolupráce nových technológií VDSL, PLC/BPL a PON

Oddelenie spojovacích systémov

NGNLab

Laboratórium sietí novej generácie

Laboratórium poskytuje vybavenie na výskum a vývoj sieťovej infraštruktúry a prenosových technológií. Podporuje prepojenie komunikačných štandardov pre potreby spätnej kompatibility a zastupiteľnosti.

 • Siete novej generácie na báze IMS
 • Mobilná sieť LTE
 • Verejné aj neverejné siete POTS, ISDN a VoIP
 • Pevné, optické aj bezdrôtové pripojenie do sietí SANET, Slovak Telekom a SWAN.