Široké odborné
zameranie

Na ústave sa venujeme všetkým súčastiam
multimediálnej komunikácie: od spracovania multimediálnych
signálov až po ich prenos rôznymi typmi sietí.
NAŠE LABORATÓRIÁ

Toto je
laboratórium

Laboratórium Smart Room je špeciálne
navrhnuté na výskum a vývoj riešení
inteligentného riadenia domácnosti.

Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií

Venujeme sa všetkému, čo súvisí so spracovaním a prenosom informácií. Študenti sa u nás naučia spracovať a kódovať zvukové a obrazové signály, navrhovať a realizovať protokoly prenosu údajov na všetkých vrstvách prenosových sietí a navrhovať komplexné komunikačné infraštruktúry. Dlhodobo riešime významné medzinárodné i domáce projekty s excelentnými výsledkami.

Novinky

Prezenčná výučba a vstup študentov na fakultu počas rekonštrukcie

Spúšťa sa prezenčná výučba. Počas rekonštrukcie treba používať dočasný vchod.

Má to zmysel: Fakulta elektrotechniky a informatiky spustila kampaň na nábor študentov

Náborová kampaň pre nových študentov FEI STU má novú výraznú tvár.

Podávanie prihlášok na štúdium na akademický rok 2022/2023 je spustené

Fakulta elektrotechniky a informatiky spustila systém na podávanie prihlášok do bakalárskych študijných programov, vrátane programu Informačné a komunikačné technológie, ktorý […]

Prečo ÚMIKT

Na predmetoch nášho ústavu prinášame študentom široké spektrum informácií o najnovších trendoch v oblasti informačných a komunikačných technológií. Pri výuke používame vhodne zvolené vzdelávacie metódy od papiera s perom až po virtuálnu a rozšírenú realitu. Spolupracujeme na medzinárodnej úrovni s univerzitami aj súkromnými spoločnosťami.

Široký záber

Zameriavame a na všetky aspekty spracovania a prenosu signálov a multimediálneho obsahu vrátane virtuálnej reality bezdrôtovými či drôtovými (metalickými i optickými) sieťami.

Moderné vybavenie

Počas výučby i pri riešení projektov pracujeme s najnovšími technológiami a zariadeniami a posúvame hranice ich využitia. Máme na to množstvo vybavených laboratórií.

Výskumné projekty

Profesori spolu so študentami v rámci medzinárodných i domácich projektov vytvárajú technológie podporené patentami a priemyselnými vzormi.

Študijné smerovania

V bakalárskom štúdiu sa snažíme, aby všetci študenti získali široký odborný vhľad do rôznych aspektov tvorby, kódovania a prenosu digitálnych multimédií. Hoci na ústave nerozlišujeme študijné zamerania, výberom vhodných predmetov sa študent môže už v rámci bakalárskeho štúdia zamerať odborným smerom, ktorý ho zaujíma naviac.

Spracovanie multimédií

Technológie kódovania a spracovania zvuku, obrazu a videa

Spojovacie systémy

Funkčné prepojenia a end-to-end riešenia komunikačných zariadení

Prenosové systémy a siete

Techniky kódovania prenosu obsahu na všetkých komunikačných médiách

Manažment v telekomunikáciách

Riadenie telekomunikačných systémov a manažment kvality

Vyučované predmety