Predmety

  • Všetky
  • Bc. 1. ročník
  • Bc. 2. ročník
  • Bc. 3. ročník
  • Ing. 1. ročník
  • Ing. 2. ročník

Analógové a číslicové spracovanie signálov 1

Nominálny ročník: 2. Bc.
Semester: zimný

Analógové a číslicové spracovanie signálov 2

Nominálny ročník: 3. Bc.
Semester: letný

Aplikácie smart terminálov

Nominálny ročník: 2. Ing.
Semester: zimný

Architektúry bezdrôtových 2G a 3G sietí

Nominálny ročník: 3. Bc.
Semester: letný

Architektúry bezdrôtových 4G a 5G+ sietí

Nominálny ročník: 2. Ing.
Semester: zimný

Bakalárska záverečná práca

Nominálny ročník: 3. Bc.
Semester: letný

Bakalársky projekt 1

Nominálny ročník: 3. Bc.
Semester: zimný

Bakalársky projekt 2

Nominálny ročník: 3. Bc.
Semester: letný

Bezdrôtové komunikácie

Nominálny ročník: 1. Ing.
Semester: zimný

Bezpečnosť telekomunikačných systémov, sietí a služieb

Nominálny ročník: 2. Ing.
Semester: zimný

Bezpečnosť telekomunikačných systémov, sietí a služieb

Nominálny ročník: 2. Ing.
Semester: zimný

Číslicové spracovanie obrazu

Nominálny ročník: 2. Ing.
Semester: zimný

Číslicové spracovanie reči

Nominálny ročník: 2. Ing.
Semester: zimný

Číslicové spracovanie signálov

Nominálny ročník: 1. Ing.
Semester: letný

Digitálna gramotnosť

Nominálny ročník: 1. Bc.
Semester: zimný

Digitálne komunikácie 1

Nominálny ročník: 2. Bc.
Semester: letný

Digitálne komunikácie 2

Nominálny ročník: 3. Bc.
Semester: zimný

Diplomová práca

Nominálny ročník: 2. Ing.
Semester: letný

Diplomový projekt 1

Nominálny ročník: 2. Ing.
Semester: zimný

Diplomový projekt 2

Nominálny ročník: 2. Ing.
Semester: letný

IPv6 a Internet vecí

Nominálny ročník: 2. Bc.
Semester: letný

Kódovanie a prenos videa

Nominálny ročník: 1. Ing.
Semester: zimný

Komunikačné a informačné siete

Nominálny ročník: 2. Bc.
Semester: zimný

Koncepty, architektúry a protokoly NGN

Nominálny ročník: 1. Ing.
Semester: letný

Metódy klasifikácie a rozhodovania

Nominálny ročník: 1. Ing.
Semester: letný

Multimediálne služby a aplikácie

Nominálny ročník: 3. Bc.
Semester: letný

Operačné systémy a databázy

Nominálny ročník: 2. Bc.
Semester: zimný

Optokomunikačné systémy a siete

Nominálny ročník: 1. Ing.
Semester: zimný

Pokročilé metódy spracovania obrazu a videa

Nominálny ročník: 2. Ing.
Semester: zimný

Pravdepodobnostné modely v telekomunikáciách

Nominálny ročník: 2. Bc.
Semester: letný

Prenosové systémy a siete

Nominálny ročník: 3. Bc.
Semester: zimný

Prístupové siete

Nominálny ročník: 2. Bc.
Semester: letný

Projektovanie bezdrôtových telekomunikačných sietí

Nominálny ročník: 1. Ing.
Semester: letný

Riadenie telekomunikačných sietí

Nominálny ročník: 2. Ing.
Semester: zimný

Rozhranie človek – stroj

Nominálny ročník: 1. Bc.
Semester: zimný

Siete budúcnosti

Nominálny ročník: 2. Ing.
Semester: zimný

Siete novej generácie

Nominálny ročník: 3. Bc.
Semester: zimný

Širokopásmové systémy a siete

Nominálny ročník: 3. Bc.
Semester: letný

Spracovanie multimédií

Nominálny ročník: 3. Bc.
Semester: zimný

Tímový projekt 1

Nominálny ročník: 1. Ing.
Semester: zimný

Tímový projekt 2

Nominálny ročník: 1. Ing.
Semester: letný

Tvorba softvéru v IKT

Nominálny ročník: 2. Bc.
Semester: zimný