VPN ÚMIKT

Všeobecne

VPN je technológia ktorá umožňuje pripojiť sa do siete UT z ktorého koľvek miesta na internete a to takým spôsobom že sa váš počítač správa ako by bol umiestnený priamo v sieti UT. Využívaním VPN je možné sa zo vzialených miest dostať ku svojmu počítaču v kancelárii, súborom na súborovom serveri alebo odosieľať poštu priamo cez katedrový server. Tiež je možné sa dostať všetky služby inštalované v UT sieti a ktoré sú inak cez priamy prístup z internetu blokované.
UT VPN je určená pre každého s platným kontom na katedre. Je realizovaná viacerými spôsobmi (protokolmi) s vysokým stupňom bezpečnosti. Každý uživateľ si môže zvoliť taký protokol ktorý mu najviac vyhovuje a je podporovaný aj pre jeho zariadenie.

OpenVPN

OpenVPN je jednoduchý VPN protokol určený pre rôzne systémy (Windows, Linux, *BSD).

Inštalácia

Ako primárny zdroj inštalácie odporúčame komunitnú verziu softvéru OpenVPN dostupnú na https://openvpn.net/community-downloads/.

Alternatívne môžete pre inštaláciu pod Windows použiť nasledovný súbor: openvpn-2.0.9-gui-1.0.3-install.exe. Ak máte iný systém, tak skúste inštalovať OpenVPN bežným spôsobom na tomto systéme pretože býva často súčasťou mnohých linux aj bsd systémov.

Konfigurácia

Stiahnite si konfiguračné súbory *.ovpn: ktl-openvpn-config.zip. Vo Windows ich umiestnite do konfiguračného adresára OpenVPN (štandardne C:\Program Files\OpenVPN\config).

Konfigurácia OpenVPN existuje v dvoch verziách:

 1. ktl_1_udp
  Toto je preferovaná konfigurácia. Využíva protokol UDP, ale nefunguje cez proxy server. Oproti konfigurácii 2 poskytuje lepší výkon.
 2. ktl_2_tcp
  Táto konfigurácia využíva protokol TCP a dá sa používať aj cez proxy server. Oproti konfigurácii 1 môže mať na linkách so zlou kvalitou slabý výkon.

Použitie vo Windows

Pripojenie:

 1. po inštalácii sa vpravo dole na lište objaví nová ikona OpenVPN GUI
 2. kliknite na ňu pravým tlačidlom myši
 3. vyberte si konfiguráciu a zvoľte “Connect”
 4. zadajte vaše linux (také ako na poštu) meno a heslo

Odpojenie:

 1. kliknite na OpenVPN GUI na lište pravym tlačidlom myši
 2. vyberte si konfiguráciu a zvoľte “Disconnect”

Použitie v Linuxe, *BSD, …

Na pripojenie zadajte prikaz (ako root) “openvpn –config nazov_konfigu.opvn”. Potom zadajte vaše meno a heslo. Budete ešte musieť zabezpečiť aby váš systém používal aspoň jeden takýto DNS server: 147.175.103.1, 147.175.111.15, 147.175.111.16. Je to kvôli tomu, že po pripojení budú pravdepodobne predtym úž nakonfigurované DNS servery odmietať rekurzívne DNS požiadavky alebo budú úplne nedostupné.
Pre viacej informácii navštívte stránku www.openvpn.net  alebo si preštudujte dokumentáciu.