Novinky

Vyučovanie počas pandémie

V súvislosti so súčasnou zložitou situáciou sa Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií usiluje zabezpečiť výučbu všetkých svojich predmetov v maximálnej možnej miere. […]