Projekty

Prebiehajúce projekty

Trvanie
Názov
Zodpovedný riešiteľ
Kategórie
09/2020 - 09/2024European Network on Future Generation Optical Wireless Communication Technologiesdoc. Ing. Rastislav Róka, PhD.Aplikovaný výskum Projekty EÚ
07/2021 - 06/2024Nové informačné a komunikačné technológie pre budúcu informačnú infraštruktúruprof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.Aplikovaný výskum APVV Projekty SK
01/2021 - 12/2023MonEd – Moderné trendy a nové technológie online vzdelávania v IKT študijných programoch v Európskom vzdelávacom priestoreprof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.KEGA Projekty SK Vzdelávanie
01/2021 - 12/2023Použitie progresívnych foriem vzdelávania pri príprave nových vzdelávacích programov v oblasti optických bezdrôtových technológiídoc. Ing. Rastislav Róka, PhD.KEGA Projekty SK Vzdelávanie

Ukončené projekty

Trvanie
Názov
Zodpovedný riešiteľ
Kategórie
04/2021 - 03/2022WRITE2021 – Mobilné pracovisko pre detekciu dysgrafieIng. Boris NerušilMladý výskumník STU Projekty SK Základný výskum
01/2020 - 01/2022MOVETprof. Ing. Pavol Podhradský, PhD.Vzdelávanie
01/2022 - 01/2022ERASMUS++prof. Ing. Pavol Podhradský, PhD.Erasmus+ Projekty EÚ Vzdelávanie
01/2018 - 01/2021Kódy pre komunikáciu so sondami v hlbokom vesmíreprof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.Projekty SK VEGA Základný výskum
03/2016 - 08/2019NEWTON – Networked Labs for Training in Sciences and Technologiesprof. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.Aplikovaný výskum Horizont 2020 Projekty EÚ Vzdelávanie