Kontakt

Adresa ústavu

Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií
Fakulta elektrotechniky a Informatiky
Slovenská technická univerzita
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava

Tel.: +421 2 602 91 836
Tel.: +421 2 682 79 601

Sekretariát

Sekretariát ústavu sa nachádza na 6. poschodí bloku B.

Lucia Hlinková
sekretariát ÚMIKT
lucia.hlinkova@stuba.sk

Ing. Rozália Hudíková
referent pre pedagogiku
rozalia.hudikova@stuba.sk