Vzdelávanie

ÚMIKT aktívne a dlhodobo spolupracuje na vzdelávacích projektoch, ktoré stredným školám prinášajú nové moderné vzdelávacie postupy a materiály overené na medzinárodnej úrovni.