Vzdelávacie projekty

ÚMIKT aktívne a dlhodobo spolupracuje na vzdelávacích projektoch, ktoré stredným školám prinášajú nové moderné vzdelávacie postupy a materiály overené na medzinárodnej úrovni.

Mnoho študentov stredných škôl už s aktivitami ÚMIKT prišlo do kontaktu. Vzdelávacie projekty, na ktorých tím pracovníkov ÚMIKT priebežne pracuje, testuje a vyhodnocuje v spolupráci s viacerými strednými odbornými školami po celom Slovensku i v zahraničí. Ide o projekty, v ktorých hľadáme nové inovatívne formy vyučovania rôznych predmetov, aby študentom pomohli lepšie pochopiť problematiku. Využívame pri tom okrem vhodne napísaných textov aj interaktívne prvky, ako sú videá, rozšírená či virtuálna realita.

Portál vzdelávacích materiálov

Počas viacerých rokov sme v medzinárodnej spolupráci vytvorili množstvo učebníc na rôzne témy z oblasti multimediálnych systémov, drôtových aj bezdrôtových sieťových technológií, komunikačných protokolov či bezpečnosti. Tieto materiály sú vhodné ako pre žiakov stredných škôl, tak aj pre študentov na vysokých školách. Sú k dispozícii vo viacerých jazykových variantoch zadarmo pre všetkých zvedavých študentov.