Bezpečnosť telekomunikačných systémov, sietí a služieb

    Stručná osnova:

    Predmet je určený na oboznámenie sa študentov s bezpečnosťou komunikačných sietí a služieb, informačných systémov, so šifrovacími metódami a algoritmami a fyzickou bezpečnosťou sietí a systémov.