Koncepty, architektúry a protokoly NGN

  Predmet poskytuje znalosti z problematiky telekomunikačných multimediálnych systémov, sietí a služieb; orientuje sa na problematiku digitálnych terminálov vrátane IP; pozornosť je venovaná softvérovým otvoreným komunikačným platformám – Asterisk; uceleným spôsobom je uvedená problematika VoIP; uvedené sú protokoly RTP, MGCP, H.323, SIP, H.248, Sigtran; posudzovanie kvality hlasu vo VoIP; kvalita služby, riadenie zahltenia, šírka pásma a typy prevádzky; architektúra IMS a jej komponenty; IMS aplikačný server; aplikácie v IMS – IPTV; Cloud Computing.

  Stručná osnova predmetu

  1. IP terminál.
  2. Protokoly pre podporu hlasovej komunikácie v IP sieťach – MGCP, H.323.
  3. Protokoly pre podporu hlasovej komunikácie v IP sieťach – SIP, H.248.
  4. Prevádzkové parametre v komunikačných sieťach.
  5. Hromadná obsluha v komunikáciách.
  6. Funkčno-technické podmienky tvorby IP komunikačných sietí.
  7. Návrh IP komunikačnej infraštruktúry.
  8. NGN, koncept a architektúra IMS.
  9. Vybrané rozhrania a protokoly v IMS systémoch.
  10. Služby sietí NGN.
  11. Aplikácie v IMS; aplikačný server; IN.
  12. Cloud computing v IMS systémoch.

  Podmienky absolvovania predmetu

  • Aktívna praca na cvičeniach, písomná skúška.
  • Požiadavky na pripustenie ku skúške; Počet bodov za cvičenia: maximálne 30 – minimálne 15.
  • Požiadavky na úspešné ukončenie predmetu; Počet bodov za skúšku: maximálne 70 – minimálne 56.

  Odporúčaná literatúra a zdroje

  • Bellamy, G.: Digital telephony. John Wiley and Sons. New York, 2015.
  • Firemná dokumentácia ALCATEL-LUCENT. Konvergencie, 2012.
  • Flood, J. E.: Telecommunications Switching, Traffic and Networks. Prantice Hall, New York, 2015, ISBN 0-13-033309-3.
  • Hanrahan, Hu.: Network Convergence; Services, Transport and Operations Support. John Wiley and Sons Ltd., England, 2010, 447 p. ISBN 978-0-470-02441–6.
  • Helgert,J.H.: ISDN – Architectures, Protocols, Standards. Addison-Wesley Publishing Company, New York, 2005.
  • Hersent, O., Petit. J.P., Gurle, D.: Beyond VoIP; Understanding Voice Technology and Networking Techniques for IP Telephony. 2016. In: A John Wiley and Sons, publikacation. ISBN 0-470-02362-7, 278 p.
  • Thompson, R. A.: Telephone Switching Systems. Artech House, Boston, 2015, ISBN 1-58053-088-5.
  • Wolf, H. K., Barnes, R.: VoIP emergency calling – foundation and practice. In: A John Wiley and Sons, publikacation. 2016. ISBN 978-470-66594-7 (H/B). p. 237.
  • Wuthnow, M., Staffor, M., Shih, J.: IMS; A New Model for Blending Applications. Taylor and Francis Group, LLC. 335 p. ISBN 978-1-4200-9285-1.