Research Category: KEGA

Inovácia štúdia v IKT na FEI STU

STAV: V hodnotiacom procese Hlavným cieľom navrhovaného projektuje je inovovať a modernizovať koncepciu vzdelávania na báze prezenčnej a dištančnej on-line […]