Podávanie prihlášok na štúdium na akademický rok 2022/2023 je spustené

Fakulta elektrotechniky a informatiky spustila systém na podávanie prihlášok do bakalárskych študijných programov, vrátane programu Informačné a komunikačné technológie, ktorý zabezpečuje náš ústav.

Prihlášky do prvého kola prijímacieho konania je možné poslať do 30.04.2022 v systéme e-Prihláška.

Ako postupovať

  1. Vstúpte do systému e-prihlášok ako nový používateľ.
  2. Zvoľte fakultu: Fakulta elektrotechniky a informatiky
  3. Zvoľte typ štúdia: Bakalársky.
  4. Zvoľte program: B-IKT informačné a komunikačné technológie
  5. Kliknite na Založiť e-prihlášku a pokračovať

Podrobné informácie o celom procese prijímacieho konania nájdete na stránke fakulty.