Pracovisko má nového riaditeľa

Prof. Gregora Rozinaja po ôsmich rokoch vo funkcii riaditeľa ústavu nahrádza doc. Radoslav Vargic.

Profesor Gregor Rozinaj (vpravo) bol na čele ÚMIKT od roku 2015. Za osem rokov z ústavu vybudoval inštitúciu, ktorá je rešpektovaná v komunite vedeckých a výskumných tímov nielen na Slovensku, ale aj v širokom zahraničí. Profesor Rozinaj priniesol na ústav nové medzinárodné projekty európskeho významu ako projekt FP7 HBB‑Next alebo H2020 Newton. Pod jeho vedením sa ústav začal viac zameriavať na moderné multimediálne technológie, ako sú pokročilé spracovanie multimediálnych signálov, orientácia na rozhranie človek-stroj, rozšírená a virtuálna realita či virtuálny teleport. Táto iniciatíva tiež viedla k zmene názvu ústavu z pôvodného Ústavu telekomunikácií na Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií, aby tak lepšie reflektoval široké možnosti moderných technológií. Zmena názvu tiež pomohla zvýšiť záujem o štúdium študijného programu Informačné a komunikačné technológie.

Docenta Radoslava Vargica vymenoval do funkcie nový dekan FEI STU Vladimír Kutiš (uprostred) k 1.5.2023.

Ako bývalý prodekan má docent Vargic (vľavo) bohaté skúsenosti s organizáciou a vedením vedeckých a vzdelávacích tímov. Zároveň ako vedecký a odborný pracovník na ÚMIKT má na konte viac než 100 vedeckých príspevkov a je autorom viacerých učebných materiálov. Jeho široký odborný záber pokrýva témy spracovania obrazu a videa, rozhrania mozog-stroj, adaptácie multimediálneho obsahu či sieťové architektúry pre IKT. Bol a je tiež členom tímov množstva slovenských i medzinárodných výskumných a vzdelávacích projektov.

Cieľom Radoslava Vargica v novej funkcii je naďalej priebežne modernizovať a skvalitňovať študijný program a prispôsobovať ho potrebám praxe. Chce pôsobiť tak, aby sa na pôde ústavu naďalej uskutočňoval kvalitný výskum, a zamerať sa chce na širší rozvoj spolupráce s praxou.