Príďte na medzinárodný seminár Bezdrôtová komunikácia

Seminár Bezdrôtová komunikácia sa organizuje od roku 2008 v spolupráci troch univerzít: TU Wien, VUT Brno a STU Bratislava.

Témy prezentácií budú úzko späté s generatívnou umelou inteligenciou, tentoraz v prostredí prevádzkovateľov komunikačných sietí 5. generácie (5G). Semináru sa môžete zúčastniť osobne už tento štvrtok 18.4.2024 o 13:00 v prednáškovej sále BC150. Zároveň bude dostupná online cez Google Meet na adrese https://meet.google.com/wxt-ydnn-xio.

Témy prednášok

13:00 – 13:40 
Trends in 5G netvorks – a vendors perpective
Ing. Matúš Turcsány, PhD.  – Chief Technology Officer at Ericsson 

13:40 – 14:10 
AI and GenAI usage in Telecommunications – Intro to AI, Generative AI, and practical usage in Telecommunication Networks
Ing. Martin Mačuha, PhD. – Technology Consulting Senior Manager at Accenture

14:10 – 14:40 
AI and GenAI usage in Telecommunications – Integration of Generative AI in Smarthome systems
Ing. Stanislav Dlháň, PhD. – Solution Architect at Accenture

Zástupcom za Slovensko je prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc. Seminár organizačne zabezpečuje Ing. Tomáš Páleník, PhD.

Viac o seminári nájdete na jeho organizačnej stránke.