SDRLab – softvérovo-definované rádio vo výskume a pedagogike

Projekt rozširuje existujúce laboratórium softvérového rádia na pôde FEI STU o experimenty s komunikačnými systémami typu MIMO. Členovia tímu z troch ústavov prinášajú komplementárne zručnosti z oblastí elektrotechniky, informatiky a matematiky a vytvárajú synergiu potrebnú pre aplikáciu algoritmov UI priamo v SW modemoch. Okrem podpory excelentných publikácií prinesie zverejňovanie nespracovaných nameraných datasetov podľa princípov open data možnosť využiť laboratórium v režime virtuálneho merania všetkým akademickým aj priemyselným laboratóriám na Slovensku, čím im ušetrí podstatné finančné náklady a čas strávený kalibráciou SDR vybavenia.

Riešitelia

Ing. Tomáš Páleník, PhD.
Lukáš Bariš
Matej Bartoš
Bc. Jozef Benc
Ing. Ladislav Divinec
prof. Ing. Peter Farkaš, DrSc.
Jakub Gabriš
prof. Ing. René Harťanský, PhD.
Matej Hromada
doc. Ing. Martin Rakús, PhD.
Bc. Michal Štibraný