SDRLab – Vytvorenie laboratória softvérového rádia

Pre výuku v oblasti najmodernejších digitálnych komunikačných systémov, ako sú LTE, IEEE 802.11ac, či najmodernejšie systémy pre aplikácie v Internete vecí (IoT) založené na štandarde IEEE 802.15.4, nie sú tradičné teoretické metódy dostačujúce. Študenti potrebujú získať praktické zručnosti spojené so skutočnou realizáciou takýchto systémov. Súčasné kurikulum tejto potrebe do istej miery vychádza v ústrety pri využití počítačových simulácií, pričom ich nedostatky sú odbornej verejnosti všeobecne známe – plnohodnotne postihnúť všetky aspekty prenosu informácií prostredníctvom mobilného komunikačného kanála je možné len pri interakcii s reálnym systémom. Softvérové rádio (SDR) umožňuje vývojárom realizovať podstatnú časť systému v SW ale priamym prepojením na hardwarovú realizáciu a digitálno­analogovú konverziu zároveň otestovať reálne fungovanie všetkých aspektov systému. Naviac vďaka plnej programovateľnosti umožňuje rapídne testovanie najnovších myšlienok a postupov pri špičkovom výskume.

Riešitelia

Ing. Tomáš Páleník, PhD.
doc. Ing. Martin Rakús, PhD.
Mgr. Ing. Andrej Ralbovský