SDRLab 2.0 – technológie mobilných 5G sietí a IoT v pedagogike

Základnou úlohou projektu je dovybavenie existujúceho laboratória softvérového rádia komponentmi pre realizáciu experimentov s najmodernejšími technológiami Internetu vecí (IoT – Internet of Things) so zameraním primárne na technológie NB-IoT, eMTC, LoRa a IEEE 802.15.4 a nastupujúce 5G technológie a využitie tohto laboratória v pedagogickom procese, konkrétne najmä na praktických laboratórnych cvičeniach viacerých existujúcich predmetov inžinierskeho štúdia. Projekt prináša inovatívne metódy výuky vyrovnávajúc sa s problémami spojenými s rozdielnou náročnosťou implementácie algoritmov bázovej stanice a IoT uzlov a zároveň študentom prináša praktické skúsenosti s technológiami reálnych mobilných komunikačných sietí ako LTE-A, NB-IoT a eMTC.

Riešitelia

Ing. Tomáš Páleník, PhD.

doc. Ing Martin Rakús, PhD.