Virtuálny teleport

Premiestniť sa z miesta na miesto prakticky okamžite je sci-fi utópiou už celé desaťročia. Projektom Virtuálneho teleportu sa snažíme nasimulovať teleportáciu vo virtuálnej realite. S využitím snímacích zariadení (kamerové hniezda) zaznamenávame osobu i okolité prostredie a prenášame ho do virtuálneho prostredia, kde sa snímané osoby môžu virtuálne stretnúť, vidieť, interagovať.