Získali sme dotáciu na výskum v oblasti virtuálneho teleportu a metaverza

Výskumu v oblasti inovatívnych foriem prenosu multimédií sa venujeme dlho. Profesorovi Rozinajovi sa podarilo uspieť s témou komunikácie prostredníctvom virtuálnej a rozšírenej reality.

Cieľom projektu prof. Ing. Gregora Rozinaja, PhD. je prepojiť virtuálny svet s reálnym svetom, ktorý je online snímaný a zobrazovaný vo virtuálnom svete (virtuálny teleport, VT). Rozlišuje pritom dva druhy virtuálneho teleportu:

  1. Snímanie objektu/osoby a prenos hologramu do virtuálneho sveta,
  2. Snímanie vzdialeného reálneho sveta a jeho sprítomnenie reálnym osobám.

Konečnou úlohou je tak vytvorenie virtuálneho sveta pre virtuálnu komunikáciu (ako napríklad Metaverse). Virtualizácia komunikácie umožňuje okrem iného jednoduchšiu technickú realizáciu, ale aj tvorbu virtuálnych svetov s vymyslenými vlastnosťami.

Projekt “Integrácia reálneho a virtuálneho sveta v prostredí zmiešanej reality” je jedným z 9 nových projektov na FEI STU, ktoré získali spolufinancovanie od Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA) v roku 2023.

Viac o projekte InteRViR nájdete na jeho projektovej stránke.