Kategória predmetu: Bc. 1. ročník

Zobrazených 1-2 z 2 výsledkov
Avater Image

Digitálna gramotnosť

Cieľ predmetu Cieľom predmet je oboznámiť študentov so softvérom a informačnými zdrojmi dostupnými na univerzite. Študenti sa naučia pracovať s databázami a štandardmi IEEE a ďalšími online zdrojmi dostupnými prostredníctvom fakulty. Naviac na praktických laboratórnych cvičeniach získajú základné zručnosti pri použití platformy Matlab. Stručná osnova predmetu: Softvér a vedecké databázy…
Avater Image

Rozhranie človek – stroj

Cieľ predmetu Predmet je zameraný na oboznámenie poslucháča s novými trendmi a filozofiou vývoja v oblasti rozhraní človek – stroj. Poslucháč by mal získať prehľad o používaných technológiách a technickom pozadí a získaný obraz aplikovať v kontexte vyšších odborných predmetov. Stručná osnova predmetu Úvod do HMI. Prirodzená komunikácia, multimodalita, typy…