Tag predmetu: zimný semester

Avater Image

Siete budúcnosti

Študent získa znalosti z oblasti sietí budúcnosti (Future Networks) a internetu budúcnosti (Future Internet)v súlade s medzinárodnými štandardmi a odporúčaniami platnými pre túto oblasť. Získa ucelený pohľad a znalosti z oblasti SDN, NVF, CDN a cloudových technológií. Stručná osnova predmetu Evolučné trendy v ICT sieťach a architektúrach, konvergenčný proces do…