Projekty Old

Použitie progresívnych foriem vzdelávania pri príprave nových vzdelávacích programov v oblasti optických bezdrôtových technológií

Cieľom projektu je podporiť moderné metódy a formy vzdelávania na univerzitách technického zamerania (výučbové a tréningové systémy založené na internete, multimediálne vzdelávacie programy), vybudovať virtuálne laboratórium prezentujúce princípy a činnosť meracích metód prenosových parametrov optických…

European Network on Future Generation Optical Wireless Communication Technologies

doc. Ing. Rastislav Róka, PhD. MC Member for Slovakia – COST Action CA19111 Kľúčové slová Optical Wireless Technology Future Telecommunication Networks Green and Reliable Communications for Internet of Things Next Generation (5G and B5G) Wireless…

MOVET

Ciele projektu   Informačné video   Kategórie projektu

WRITE2021 – Mobilné pracovisko pre detekciu dysgrafie

Projekt je zameraný na rozpoznávanie špecifickej poruchy – dysgrafie, pomocou dát získaných z grafického tabletu na základe písaného textu alebo prekreslenia vopred ukázaných objektov. Rýchle, systematické a automatizované metódy založené na objektívnych meraniach definovaných metrík…

MonEd – Moderné trendy a nové technológie online vzdelávania v IKT študijných programoch v Európskom vzdelávacom priestore

Popis projektu Hlavným cieľom navrhovaného projektu je inovovať a modernizovať koncepciu vzdelávania na báze prezenčnej a dištančnej on-line formy vzdelávania (blended learning) v študijných programoch zameraných na informačné a komunikačné technológie (IKT), na FEI STU…

ERASMUS++

Ciele projektu Informačné video  

NEWTON – Networked Labs for Training in Sciences and Technologies

NEWTON vyvíja, integruje a šíri inovatívne metódy a nástroje učenia s podporou technológií (TEL) s cieľom vytvoriť alebo prepojiť existujúce najmodernejšie učebné laboratóriá a vybudovať celoeurópsku platformu vzdelávacej siete, ktorá podporuje rýchle šírenie vzdelávacieho obsahu…