Smart Home

Výskum smart home sa zameriava na praktické aplikácie prepojenia rôznych technológií v inteligentnej domácnosti. Naším cieľom je nielen zjednotiť informácie o miestnosti a ľuďoch v nej do jedného kompaktného celku, ale vytvoriť tzv. ambient computing prostredie, v ktorom sú obslužné technológie inteligentne automatizované a človek sa tak nemusí zaoberať základnou funkčnosťou domácnosti.

Na tento účel má ÚMIKT k dispozícii zriadené laboratórium Smart Room, ktoré imituje obývačku bežnej domácnosti, a je vybavené rôznymi “smart” zariadeniami.