Autor Webmaster

Virtuálny teleport

Premiestniť sa z miesta na miesto prakticky okamžite je sci-fi utópiou už celé desaťročia. Projektom Virtuálneho teleportu sa snažíme nasimulovať […]

Smart Home

Výskum smart home sa zameriava na praktické aplikácie prepojenia rôznych technológií v inteligentnej domácnosti. Naším cieľom je nielen zjednotiť informácie […]

Vyučovanie počas pandémie

V súvislosti so súčasnou zložitou situáciou sa Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií usiluje zabezpečiť výučbu všetkých svojich predmetov v maximálnej možnej miere. […]