Ukážky technológií virtuálnej reality pre účastníkov International Staff Week

Pre účastníkov 4. medzinárodného týždňa zamestnancov (4th International Staff Week 22.-26.4.2024) sme v našom laboratóriu AR/VR Lab pripravili ukážky najnovších technológií pre snímanie a vytváranie volumetrických (3D) obrazov. Jej aplikácie totiž nie sú len v hernom priemysle, ale v rámci nových možností hybridnej komunikácie 3D snímanie a prenos priestorového obrazu umožnia autentickejšie “schôdzovanie” a vzájomnú komunikáciu na blízko i na diaľku.

Online platforma IMOTION staffmobility.eu centralizuje informácie o školiacich aktivitách organizovaných v Európe pre administratívny a technický personál univerzít. Jej cieľom je podporiť vysokoškolské inštitúcie pri propagácii ich školiacich podujatí a pomôcť administratívnemu personálu univerzít nájsť vhodné školenie alebo stáž, ktoré hľadajú.

Viac info o International Staff Week: https://www.stuba.sk/english/exchange-students/4th-international-staff-week-opportunities-and-challenges-of-sustainable-development-within-he.html?page_id=13280