ÚMIKT spolupracuje v Európskej aliancii univerzít

Konzorcium EULiST je medzinárodné združenie 10 univerzít z 10 európskych krajín, ktoré má za cieľ prepájať riešenia a prehlbovať spoluprácu na európskej úrovni medzi univerzitami s technickým zameraním a všeobecno-vednými univerzitami. Toto spojenie má zastrešiť neustály kolobeh rozvoja technológií a rozvoja ľudskej spoločnosti, kde nové technológie vplývajú na zmeny v spoločnosti a, naopak, zmeny v spoločnosti kladú požiadavky na vznik nových technológií.

Z Ústavu multimediálnych informačných a komunikačných technológií prispejeme do projektu svojimi dlhoročnými skúsenosťami a odbornosťou v oblasti vzdelávania v technologických odboroch, ktoré sme nadobudli v rámci mnohých domácich i európskych projektov za posledných viac ako 30 rokov. Zameriavať sa pritom budeme napríklad na návrh odporúčacieho systému pre vyučovanie tém individuálne vybratých jednotlivým študentom s ohľadom na ich priebežné výsledky, schopnosti a ciele.

Viac o projekte na stránke ÚMIKT alebo STU.

Viac o aliancii EULiST na oficiálnom webe