Virtuálny Deň otvorených dverí na FEI

Vieme, že návšteva Fakulty elektrotechniky a informatiky je v dnešnej dobe zložitá. Preto fakulta pripravila rozsiahle video, v ktorom predstavuje jednotlivé študijné programy vrátane nášho novo akreditovaného programu Informačné a komunikačné technológie. Jednotlivé ústavy prezentujú svoje projekty, ktorých sa môžu stať súčasťou nielen výskumníci, ale aj študenti.

Pozrite si niekoľko vybraných projektov, s ktorými sa študenti môžu stretnúť na Ústave multimediálnych informačných a komunikačných technológií.