Prezenčná výučba a vstup študentov na fakultu počas rekonštrukcie

Časy povinnej online výučby sa pomaly končia. Prezenčná výučba sa na Fakultu elektrotechniky a informatiky, a teda aj na ÚMIKT, vráti už od 4. týždňa semestra, teda od 07.03.2022. Prezenčná výučba však nebude povinná a bude závisieť od požiadaviek jednotlivých predmetov a ich vyučujúcich. Prosíme preto študentov, aby sa podrobne informovali u svojich pedagógov.

Fakulta elektrotechniky a informatiky v súčasnosti stále prechádza rekonštrukciou vnútorných priestorov, konkrétne spojovacích chodieb. Keďže práce sú intenzívne a študenti by mohli byť na stavenisku ohrození, stanovila fakulta dočasné vchody pre jednotlivé bloky budovy fakulty.

Pre blok B, a teda aj Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií, je určený vchod zo západnej strany bloku B fakulty cez laboratórium EMC.

Fakulta je v stave rekonštrukcie, preto sa po nej pohybujte so zvýšenou opatrnosťou.

Kompletné informácie o dočasnom prístupe do budovy nájdete na stránke fakulty.