Vyučovanie počas pandémie

V súvislosti so súčasnou zložitou situáciou sa Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií usiluje zabezpečiť výučbu všetkých svojich predmetov v maximálnej možnej miere. Aj keď prechod na plne digitálne vyučovanie nie je jednoduchý, najmä ak je nevyhnutný takmer zo dňa na deň, máme k dispozícii viacero komunikačných a kolaboračných nástrojov, ktoré vzdelávanie študentov výrazne zjednodušuje.

Pracovníci ústavu majú k dispozícii a aktívne využívajú univerzitné riešenia poskytované spoločnosťami Google a Microsoft.

  • Google Suite je súbor nástrojov na online spoluprácu, video hovory a zdieľanie pracovnej plochy, ktoré majú spoločné jednoduché ovládanie známe z voľne dostupných služieb Google. Študenti a učitelia sa môžu do GSuite prihlásiť na https://gluu.cvt.stuba.sk/oxauth/login.htm
  • Microsoft Office 365 je kancelársky balík rozšírený o komunikačné nástroje spájajúce súbory a komunikáciu hlasom a obrazom do jedného integrovaného rozhrania. Office 365 je pre študentov a učiteľov dostupný na http://o365.stuba.sk

Okrem priamych konferenčných hovorov sme na ÚMIKT vytvorili aj univerzálne streamovacie pracovisko, ktoré umožňuje pedagógom vysielať prednášky a cvičenia s využitím tabule a viacerých kamier. Streamovať je možné na Twitch (https://www.twitch.tv/umikt) alebo Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCS3Fabrt9TutBlVWAzfBuiA), alebo je možné použiť vyššie spomenuté komunikačné platformy od spoločností Google a Microsoft. Prednášajúci aj cvičiaci majú k dispozícii aj grafický tablet a zariadenia rôznych platforiem pre slobodnú voľbu potrebných technológií. Pracovisko, pracovne nazvané CoRoom, môžu využívať aj pracovníci iných ústavov.

Z našich doterajších skúseností vyplýva, že na zmenu v systéme vzdelávania si musia privyknúť pedagógovia aj študenti. Niektoré prístupy je obtiažne bez priameho kontaktu (napríklad testovanie), ale vo všeobecnosti si obe strany na nový systém privykajú. Ba môžeme povedať, že študenti, denne vystavení multimediálnym službám vo väčšej miere než učitelia, si na tento spôsob vyučovania zvykli oveľa lepšie.

V súčasnosti prednáškové aj skúškové obdobie prebiehajú podľa nezmeneného harmonogramu. Preto dúfame, že vďaka spolupráci a snahe oboch strán zavŕšime akademický rok vo vzájomnej spokojnosti.