Research Category: Vzdelávanie

Inovácia štúdia v IKT na FEI STU

STAV: V hodnotiacom procese Hlavným cieľom navrhovaného projektuje je inovovať a modernizovať koncepciu vzdelávania na báze prezenčnej a dištančnej on-line […]

Cybersecurity for the Future

The project proposal responds to today’s serious threats, especially the risks associated with electronic attacks, which a significant part of […]

MOVET

Ciele projektu   Informačné video   Kategórie projektu

ERASMUS++

Ciele projektu Informačné video