Pod záštitou ústavu beží medzinárodný vzdelávací projekt NEXT

Trojročný projekt NEXT z výzvy ERASMUS+ na budovanie kapacít vysokoškolského vzdelávania (CBHE Strand 2) sa zameriava na viacero cieľov. Predovšetkým je to vzdelávanie v oblasti digitálnych technológií, ale aj jemných zručností, mentálneho zdravia či právnych aspektov digitalizácie. V rámci projektu konzorcium plánuje nielen pripraviť nové vzdelávacie podklady so širokým využitím multimediálneho obsahu, ale navrhne multifunkčné multimediálne laboratóriá, ktoré budú realizované na štyroch zúčastnených ukrajinských univerzitách.

Hoci sa projekt začal riešiť už v novembri 2023, prvýkrát sa členovia konzorcia mohli spoločne stretnúť až v januári 2024. Udialo sa tak na pôde nášho ústavu na FEI STU, kam prišli zástupcovia štyroch zúčastnených ukrajinských univerzít, Českého vysokého učení technického a Korutánskej univerzity pre aplikované vedy z Rakúska.

Spolupráca ukrajinských univerzít s univerzitami v Európskej únii (Írsko, Česko, Slovensko, Rakúsko) prinesie zjednotenie vedomostí a zručností budúcich odborníkov v digitálnych i medziľudských odboroch. Špecifikom bude koncept multimediálneho laboratória, ktoré bude navrhnuté a testované aj v neľahkých podmienkach nášho východného suseda a bude im prispôsobené svojou výbavou. Celý projekt sa zároveň zakončí medzinárodnou súťažou študentov zúčastnených partnerov projektu, ktorí si zmerajú sily vo vedomostiach nadobudnutých v rámci projektu.

Viac o projekte na projektovej stránke ústavu

Oficiálny web projektu