Pedagóg

Garant študijného programu 1. stupňa IKT
Študijný poradca pre Bc. štúdium

Oddelenie spracovania multimédií
Miestnosť
B415
Telefón
+421 948 906 321
E-mail
radoslav.vargic@stuba.sk

Pedagogika

Prednášajúci
Pokročilé metódy spracovania obrazu a videa
Multimediálne služby a aplikácie
Tvorba softvéru v IKT
Garant
Pokročilé metódy spracovania obrazu a videa
Multimediálne služby a aplikácie
Tvorba softvéru v IKT

doc. Ing. Radoslav Vargic, PhD.