Pedagogika

Prednášajúci
Bakalárska záverečná práca
Siete budúcnosti
Riadenie telekomunikačných sietí
Pokročilé metódy spracovania obrazu a videa
Číslicové spracovanie reči
Číslicové spracovanie obrazu
Bezpečnosť telekomunikačných systémov, sietí a služieb
Architektúry bezdrôtových 4G a 5G+ sietí
Aplikácie smart terminálov
Diplomová práca
Cvičiaci
Bakalárska záverečná práca
Siete budúcnosti
Riadenie telekomunikačných sietí
Pokročilé metódy spracovania obrazu a videa
Číslicové spracovanie reči
Číslicové spracovanie obrazu
Bezpečnosť telekomunikačných systémov, sietí a služieb
Architektúry bezdrôtových 4G a 5G+ sietí
Aplikácie smart terminálov
Diplomová práca
Garant
Bakalárska záverečná práca
Siete budúcnosti
Riadenie telekomunikačných sietí
Pokročilé metódy spracovania obrazu a videa
Číslicové spracovanie reči
Číslicové spracovanie obrazu
Bezpečnosť telekomunikačných systémov, sietí a služieb
Architektúry bezdrôtových 4G a 5G+ sietí
Aplikácie smart terminálov
Diplomová práca

Vedené projekty

Hlavný riešiteľ
Digital Technologies for Lecturing and Learning
Integrácia reálneho a virtuálneho sveta v prostredí zmiešanej reality
Použitie progresívnych foriem vzdelávania pri príprave nových vzdelávacích programov v oblasti optických bezdrôtových technológií
Nové informačné a komunikačné technológie pre budúcu informačnú infraštruktúru
Kódy pre komunikáciu so sondami v hlbokom vesmíre
MOVET
WRITE2021 – Mobilné pracovisko pre detekciu dysgrafie
MonEd – Moderné trendy a nové technológie online vzdelávania v IKT študijných programoch v Európskom vzdelávacom priestore
ERASMUS++
NEWTON – Networked Labs for Training in Sciences and Technologies
Zástupca za ústav
European Network on Future Generation Optical Wireless Communication Technologies
Nové informačné a komunikačné technológie pre budúcu informačnú infraštruktúru
Kódy pre komunikáciu so sondami v hlbokom vesmíre
WRITE2021 – Mobilné pracovisko pre detekciu dysgrafie
NEWTON – Networked Labs for Training in Sciences and Technologies

Webmaster

MC Member COST Action CA19111