Kategória predmetu: Bc. 3. ročník

Zobrazených 1-10 z 10 výsledkov
Avater Image

Bakalárska záverečná práca

Zhrnutie súčasného stavu problematiky, voľby metódy riešenia a výsledkov projektu. Vypracovanie písomnej dokumentácie projektu. Príprava prezentácie a obhajoby projektu.
Avater Image

Multimediálne služby a aplikácie

Cieľ predmetu Študent spozná základné špecifiká systémov a služieb pre multimédiá a ich zložky, ich architektúry a vlastnosti a vybrané časti systémov sa naučí realizovať. Študent získa vedomosti a praktické zručnosti pre kombinované aj jednotlivé zložky multimédií ako audio, statický obraz, video, text, animácia, vektorová a rastrová grafika. Je pri…
Avater Image

Širokopásmové systémy a siete

Cieľ predmetu Predmet poskytuje znalosti princípov spojovania, konštrukcie telekomunikačných a sieťových zariadení a architektúr moderných spojovo orientovaných paketových sietí. Pokrýva všetky spôsoby elektronického aj fotonického spojovania využívané v sieťach LAN, MAN a WAN. Stručná osnova predmetu: Úvod do problematiky širokopásmových sietí. Požiadavky na širokopásmové spojovanie. Sériové spojovanie, aplikácie v LAN…
Avater Image

Architektúry bezdrôtových 2G a 3G sietí

Cieľ predmetu Študent sa oboznámi so špecifikami kanálov v bezdrôtových a mobilných sieťach: WLAN, 1G, 2G, 3G, 3,5G, klasifikáciami týchto sietí ako aj s princípmi riešenia architektúr mobilných sietí 2G, 2.5G, 3G a 3.5G. Predmet nadväzuje na predmety: Digitálne komunikácie 1 a 2. V rámci cvičení budú mať študenti možnosť…
Avater Image

Siete novej generácie

Cieľ predmetu Predmet komplexne uvádza problematiku prepojovacích systémov a sietí s orientáciou na NGN; definuje pojem VTS; uvádza princípy prepojovania pre oblasť TDM aj IP; uvádza problematiku terminálov; zaoberá sa číslovaním a prenositeľnosťou čísiel; rieši tvorbu prepojovacích polí a spôsoby riadenia komunikačných systémov; orientuje sa na riešenie rozhraní a protokoly…
Avater Image

Spracovanie multimédií

Cieľ predmetu Študent získa základné