Kategória predmetu: Ing. 2. ročník

Zobrazených 1-11 z 11 výsledkov
Avater Image

Siete budúcnosti

Študent získa znalosti z oblasti sietí budúcnosti (Future Networks) a internetu budúcnosti (Future Internet)v súlade s medzinárodnými štandardmi a odporúčaniami platnými pre túto oblasť. Získa ucelený pohľad a znalosti z oblasti SDN, NVF, CDN a cloudových technológií. Stručná osnova predmetu Evolučné trendy v ICT sieťach a architektúrach, konvergenčný proces do…
Avater Image

Riadenie telekomunikačných sietí

Študent získa znalosti z oblasti riadenia telekomunikačných a počítačových sietí a systémov v súlade s medzinárodnými štandardmi a odporúčaniami platnými pre túto oblasť. Oboznámi sa s metódami riadenia telekomunikačných a počítačových sietí založenými na koncepcií manažér – agent s využitím protokolov SNMP a CMIP. Získa ucelený pohľad a znalosti o…
Avater Image

Pokročilé metódy spracovania obrazu a videa

Študenti získajú vedomosti: o Hilbertovych priestoroch, waveletovej transformácii (WT), realizácii WT bankou filtrov, štruktúrovaných spektrásh, aplikáciách WT – redukcia šumu, kompresia, JPEG 2000, waveletoch v počítačovej grafike. Budú vedieť, čo sú regióny záujmu a význačnosť v obraze. Získavú vedomosti o aritmetickom kódovaní, CABAC, video objektoch, videoanalytike, kódovaní Ultra HD, 360°…
Avater Image

Číslicové spracovanie reči

Cieľom predmetu je, aby študent nadobudol prehľad a porozumenie technológiám používaným v oblasti spracovania reči. Po úspešnom absolvovaní predmetu sa študent naučí špecifické vlastnosti rečových signálov v čase a frekvencií a bude schopný používať základné parametrizácie signálu na jeho analýzu ako: prechody nulou, autokorelácia,AMDF, banky filtrov, LPC model reči, MFCC…
Avater Image

Číslicové spracovanie obrazu

Študent získa poznatky o: ľudskom vizuálnom systéme, tvorbe digitálneho obrazu, analýze obrazu, zvyšovaníkvality obrazu, modifikácii kontrastu a dynamického rozsahu, ekvalizácii histogramu, vyhladzovaní šumu, morfológii, interpolácii, odhade pohybu, segmentácii statických a dynamických obrazov, rekonštrukcii obrazu, odhade degradácie, redukcii aditívnych, multiplikatívnych, zmiešaných a závislých šumov, redukcii rozostrenia. Metódy dokáže implementovať. Stručná osnova…