Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií

Venujeme sa všetkému, čo súvisí so spracovaním a prenosom informácií. Študenti sa u nás naučia spracovať a kódovať zvukové a obrazové signály, navrhovať a realizovať protokoly prenosu údajov na všetkých vrstvách prenosových sietí a navrhovať komplexné komunikačné infraštruktúry. Dlhodobo riešime významné medzinárodné i domáce projekty s excelentnými výsledkami.

Novinky

Na predmetoch nášho ústavu prinášame študentom široké spektrum informácií o najnovších trendoch v oblasti informačných a komunikačných technológií. Pri výuke používame vhodne zvolené vzdelávacie metódy od papiera s perom až po virtuálnu a rozšírenú realitu. Spolupracujeme na medzinárodnej úrovni s univerzitami aj súkromnými spoločnosťami.

Široké výskumné zameranie

Zameriavame a na všetky aspekty spracovania a prenosu signálov a multimediálneho obsahu vrátane virtuálnej reality bezdrôtovými či drôtovými (metalickými i optickými) sieťami.

Moderné vybavenie laboratórií

Počas výučby i pri riešení projektov pracujeme s najnovšími technológiami a zariadeniami a posúvame hranice ich využitia. Máme na to množstvo špecificky vybavených odborných laboratórií.

Výskumné a vzdelávacie projekty

Profesori a výskumníci spolu so študentami vytvárajú v rámci medzinárodných i domácich projektov jedinečné technologické riešenia, ktoré sú podporené patentami a priemyselnými vzormi.

Študijné programy

Na Ústave multimediálnych informačných a komunikačných technológií ponúkame študijné programy pre všetky tri stupne vysokoškolského štúdia.

Informačné a komunikačné technológie

Bakalársky študijný program

V bakalárskom štúdiu ústav ponúka väčšinu svojich predmetov v rámci študijného programu Informačné a komunikačné technológie. V bakalárskom štúdiu sa snažíme, aby všetci študenti získali široký odborný vhľad do rôznych aspektov tvorby, kódovania a prenosu digitálnych multimédií. Hoci na ústave nerozlišujeme študijné zamerania, výberom vhodných predmetov sa študent môže už v rámci bakalárskeho štúdia zamerať odborným smerom, ktorý ho zaujíma naviac.

Multimediálne informačné a komunikačné technológie

Inžiniersky študijný program

V inžinierskom štúdiu ústav ponúka … TBD

Telekomunikácie

Doktorandský študijný program

V doktorandskom štúdiu ústav ponúka … TBD

Vyučované predmety